این آقا هنرپیشه Game of Thrones رو یادتونه؟ قوی ترین مرد دنیا ۲۰۱۸ هم شناخته شد، حالا با این خانوم ازدواج کرده، به هر حال مهم اخلاق و درک مشترکه!

فیل و فنجون واقعی‌ان! احتمالا دعواشون بشه میزارش لب طاقچه نتونه پایین بیاد؟😄

🆔 @GizmizTel 💯