نصیحت یک پدر به پسرش👨🏻‍🦳👨🏻

ﭘﺴﺮﻡ ﺯﻥ ﺑﮕﻴﺮ،
ﺷﺒﻬﺎ که ﺧﺴﺘﻪ، ﺗﺸﻨﻪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻴﺎی ﺧﻮﻧﻪ،
یکی ﺑﺎﺷﻪ طوری حالتو بگیره که همشون یادت بره😊😂

🆔 @GizmizTel 💯