ویدئوی بالا👆 که امروز به طور گسترده پخش شده تو تلگرام، ساختگیه. هم ویدئوش هم خبرش !

🆔 @GizmizTel 💯