کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

بازار عروس در بلغارستان👰

دختران دم بخت هر بهار در بلغارستان تو جایی به اسم عروس‌ بازار جمع میشن و پسرها هم با خانواده هاشون برای پیدا کردن دختر مورد نظرشون میرن به اون بازار🙂

🆔 @GizmizTel 💯