همسایه استادیوم شهید وطنی نساجی میومده رو پشت بوم خونه‌ش بازی رو تماشا می‌کرده به صرف میوه و چایی؛

مسئولین ورزشگاه هم برا اینکه دیگه اونا نتونن بازی رو ببینن داربست زدن😐😂

🆔 @GizmizTel 💯