امروز ۱۸۳ روز از سال ۹۷ میگذره و ۱۸۳ روز باقی مونده، یعنی وسط ترین روز ساله💕

بهانه ای برا اینکه برای هم آرزوهای خوب کنیم، ‌امیدوارم تو باقی مونده سال بهترین‌ها براتون رقم بخوره🙏🌹

🆔 @GizmizTel 💯