کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

خبرنگار صداوسیما و مصاحبه در حاشیه عزاداری محرم./عصر ایران

🆔 @GizmizTel 💯