پنج انسانی که از ساخته خود پشیمان شدند :

1- جی رابرت اوپن هایمر - سازنده بمب اتم

2- میخاییل کلاشینکف - سازنده اسلحه کلاش

3- ای‌تان زوکرمن - سازنده تبلیغات پاپ آپ

4- کامران لاگمن- سازنده اسپری فلفل

5- داود میرباقری - سازنده مختارنامه

🆔 @GizmizTel 💯