کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

مشاهده هواپیمای جنگنده آمریکایی در آسمان ایران!

خلبان دو تابعیتی ایرانی_آمریکایی این جنگنده پس از دستگیری اعلام کرد: علت حضورمان در ایران برای جاسوسی نبوده، اومدیم قیمه نذری بخوریم😋😄

🆔 @GizmizTel 💯