کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

نان داغ و تازه درب منزل شما😍😍😍
معطل نکنید و همین حالا گندم را دانلود کنید
شما نفر اول صف نانوایی هستید
دانلود از کافه بازار:
https://cafebazaar.ir/app/karaj.non.iran/?l=fa
کانال تلگرام:
@gandomkaraj