جوایزی که در لیگ های فوتبال آفریقا به بهترین بازیکن زمین میدن!

به یکیشون 5 گیگ اینترنت دادن، به اون یکی هم یه جفت دمپایی😂

🆔 @GizmizTel 💯