انتخاب روز تولد مریم میرزاخانی بعنوان "روز جهانی زن در ریاضیات"

انجمن جهانی ریاضیات، روز تولد "مریم میرزاخانی"، ۳ می (۱۳ اردیبهشت) را روز جهانی زن در ریاضیات نامید

🆔 @GizmizTel 💯