اکبر آقا ما هم قبلا از این قول‌ها زیاد میدادیم ولی تو دیگه ترکوندی لعنتی چراغ علاءالدین رو از کجات در آوردی؟!🙄

حالا با زرافه دریایی کاری ندارم😂

🆔 @GizmizTel 💯