بله خواستم عرض کنم عکس قبلی که با عنوان زیباترین چشم های دو رنگ در کانال ها منتشر شده حاصل هنر فتوشاپ میباشد!😄

🆔 @GizmizTel 💯