انتقاد معاون وزیر ارشاد از صدا و سیما:
🔹‏به کسانی که هنجارهای اخلاقی جامعه را رعایت نمی‌کنند و بی‌پروا به نوامیس کشور و هنرمندان توهین می‌کنند، آنتن زنده می‌دهند؟!

اخبار هنرمندان👇👇👇
@sornanews
@sornanews