پخش اعترافات ترامپ؛ به زودی در ۲۰:۳۰ 😉
@AkhbareFori