در فصول سرد سال فشار باد لاستیک ها کاهش می یابد، مضرات رانندگی با لاستیک کم باد.
@AkhbareFori