کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️سعودی‌ها از تبعات درگیری با ایران هراسانند

فاکس نیوز:
🔹عربستان به دلیل پیامدهای مخرب هرگونه رویارویی تمام عیار از مقصر خواندن مستقیم ایران بابت حمله به تاسیسات نفتی «آرامکو » اجتناب ورزید.
🔹سعودی‌ها می‌دانند که در یک درگیری تمام عیار قادر به شکست ایران نیستند.
🔹سعودی‌ها یا آمریکایی‌ها را باور ندارند یا نمی‌خواهند آمریکایی‌ها را باور کنند، زیرا آن‌ها نمی‌خواهند مسئولیت پاسخگویی نظامی به ایران را تحمل کنند.
🔹سعودی‌ها می‌دانند که در چنین رقابتی موفق نخواهند شد.
@AkhbareFori