کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️رئیس جمهور: ما به همه ی همسایگان دست دوستی را دراز می کنیم و حتی آماده هستیم از خطاهای گذشته آنها بگذریم

🔹منطق ما، منطق خلیج فارسی است که امنیت آن از درون آن باشد
🔹جمهوری اسلامی با همکار کشورهای منظقه می تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان و منطقه را تامین کند
🔹حضور نیروهای خارجی می تواند برای منطقه برای امنیت نفت و انرژی مشکل ساز و خطرناک باشد
🔹آنهایی که میخواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسلامی نسبت دهند، همانند دروغ‌های افشا شده قبلی آهنان است
🔹نیروهای خارجی اگر دنبال امنیت در این منطقه هستند، از این منطقه فاصله بگیرید.
🔹آمریکایی‌ها هر کجا حضور پیدا کردند امنیت را از بین بردند/نیروهای مسلح ایران همیشه خیر و برکت و همبستگی برای ملت های منطقه به ارمغان آوردند.
🔹طرحی را درسازمان ملل ارائه خواهیم داد که ایران باهمکاری کشورهای منطقه می‌تواند امنیت خلیج فارس را با کمک کشورهای منطقه بوجود آورد.
@AkhbareFori