کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

❇️کمک فوری برای جراحی کودک 11ماهه

🔹کودکی ۱۱ ماهه ساکن یکی از روستاهای محروم غرب کشور می باشد.
🔹این کودک ازچند ماه پیش بامشکل ناحیه تناسلی مواجه شده است، ونیاز به جراحی فوری ارکیوپکسی دارد که هزینه ی دکتر و بیمارستان آن حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

🔹تاکنون چندین عمل ازاین کودک انجام شده است اما متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند، پدر این کودک توان تامین هزینه ی عمل را به هیچ وجه ندارد واین کودک باید هرچه سریع تر عمل شود.

🔹*مورد دوم: ۳نوعروس نیازمند ویتیم می باشند که هر سه درخانواده هایی فقیر زندگی میکنند. بیش از یکسال از موعد عقدشان میگذرد اماهمچنان چشم انتظار کمک برای دریافت جهیزیه می باشند.بافشار خانواده ی داماد برای گرفتن عروسی، این خانواده ها در تنگنا قرار گرفته اند.

➖پرداخت آنلاین خیریه نسیم وصال:
http://www.nasimevesal.ir/payment

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲
شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شباIR310120020000005898771465