بزرگ‌ترین تولیدکننده سویا کدام کشور است؟/ کسب جایگاه نخست به قیمت از بین بردن جنگل آمازون

🔹در حال حاضر، کشور برزیل، بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده سویا در جهان به شمار می‌رود که این جایگاه را به قیمت از بین بردن مساحت زیادی از جنگل‌های آمازون به دست آورده است.
@AkhbareFori