بزرگترین قطعه آهنی کره زمین یک شهاب سنگ است

🔹شهاب سنگ هوبا نه تنها بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده است، بلکه عظیم ترین قطعه آهنی روی سطح زمین است، این شهاب سنگ توسط یک کشاورز در سال ۱۹۲۰ پیدا شد.
@AkhbareFori