فرصت ۳ ماهه برای تهیه آیین نامه اجرایی حذف ۴صفر از پول ملی

🔹جزییات لایحه دولت درخصوص حذف صفر از پول کشور نشان می‌دهد، بایستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، آیین نامه اجرایی قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد.
@AkhbareFori