‏دبیرستان جدیدی که در میشیگان آمریکا داره ساخته می‌شه، شامل محل‌هایی برای پنهان شدن در زمان تیراندازی و حمله مسلحانه است و راهروها هم برای محدود کردن دید در زمان تیراندازی طراحی شده.

به جای قانون درست گذاشتن و کنترل نحوه فروش اسلحه‌های جنگی، سنگر برای بچه مدرسه‌ای‌ها می‌سازن.!
@AkhbareFori