بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد

🔹بزرگترین و قدیمی‌ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می‌دهد به پولشویی متهم شد./ایرنا
@AkhbareFori