🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امیرالمومنین علی(ع): هرگاه تهیدست شدید با خداوند به وسیله صدقه دادن معامله کنید.

⏳امروز ‌جمعه
۱ شهریور ۱۳۹۸
۲۱ ذی‌الحجه ۱۴۴۰
۲۳ آگوست ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک👇
@ManaCRM