افشاگری رامسین کبریتی از دلیل ورودش به جم و علت فروپاشی این شبکه

🔹تا دو سال آینده نمی‌توانم به ایران بیایم؛ چون در حال حاضر در کانادا مشغول تحصیلم
🔹انگاری من هر جا می‌روم آنجا می‌خشکد
🔹شرایط مالی «جم» کاملا معمولی بود ولی بدحسابی ندیدم
🔹سعید سلطانی پیشنهاد داد برگردم و در فصل سوم «ستایش» بازی کنم ولی میدانستم ممنوع‌الفعالیت خواهم شد

حرف‌های خواندنی و کامل وی در لینک زیر👇👇
https://www.sornakhabar.com/newsview/103333