فوت گربه یک هنرمند کاریکاتوریست و همدردی بازیگران با او😐

🔹فقط اونی که گفته : «هر چی خاک گربه است ، عمر شما باشه»!
@AkhbareFori