بانک گردشگری، پارسال ۱۱۲ میلیارد تومان وام قرض الحسنه داده که از این میزان حدود ۵۰ درصدش را به کارکنان خودش پرداخت کرد!
@AkhbareFori