♦️وزیر امور خارجه: نه امنیت می‌خریم و نه امنیت می فروشیم/ از ما عصبانی‌اند چون "چشم‌گفتن" را نپذیرفتیم

ظریف:
🔹پمپئو می‌گوید ما آن قدر بر مردم ایران فشار وارد می‌کنیم و امیدواریم خودشان دولتشان را تغییر دهند. اگر این تروریسم نیست پس چیست؟
🔹تروریسمی که ۸۲ میلیون انسان را هدف قرار داده و قرار است با فشار اقتصادی مردم ایران را از منابع و امکانات خود محروم کند.این سیاستی است که گفتمانش بر مبنای تحمیل، حذف، کشورگشایی و قانون گریزی است
🔹یک گروهی هم هستند که با تکیه بر این گفتمان می خواهند پیشرفت،اقتدار و سربلندی بخرند.آیا نوکری با سربلندی یکی است؟
🔹یک راکتور هسته ای برای ایران در دهه ۵۰ میلادی بر اساس طرح آیزن هاور ساختند. در آن زمان برای این راکتور سوخت ۹۰ درصد در نظر گرفتند. بعد از انقلاب به ۲۰ درصد تبدیل کردند و در سال ۹۰ میلادی به ما گفتند نمی توانید از ما اورانیوم غنی سازی ۲۰ درصد بخرید.خواستیم از یک کشور دیگر بخریم مانع شدند.خیال کردند ما چشم می گوییم چون عادت به این گفتمان دارند. علت اینکه از ما دلخور هستند این است که این گفتمان را نپذیرفتیم.خیال کردند ایران هم چشم می گوید. اگر چشم می گفتیم که الان اینجا نبودیم.
@AkhbareFori