♦️واکنش حسین شریعتمداری به نشست خبری ظریف

شریعتمداری در کیهان نوشت:
🔹جناب آقای ظریف! برجام به دو علت به جای ۲ صفحه، ۱۵۰ صفحه شده است.
🔹آنهمه امتیاز نقدی که به حریف داده‌اید هرگز در دو صفحه جای نمی‌گرفت!
🔹اگر برجام در ۲ صفحه تنظیم شده بود، هر کس فقط با یک نگاه گذرا به آسانی متوجه می‌شد چه کلاه گشادی سرمان گذاشته‌اند.
@AkhbareFori