♦️رکوردهایی که اعدام احتمالی محمدعلی نجفی می‌شکند

🔹اگر نجفی اعدام شود، پس از صادق قطب‌زاده، دومین وزیر جمهوری اسلامی است که اعدام می‌شود
🔹او پس از فرخ‌رو پارسا دومین وزیر آموزش و پرورش است که اعدام خواهد شد
🔹در صورت حکم اعدام شهردار سابق تهران، وی پس از غلامرضا نیک‌پی، دومین شهردار اعدامی نام‌خواهد گرفت

همه این فرضیات درصورتی است که دادگاه قتل میترا استاد، حکم به قصاص دهد👇👇👇
khabarfoori.com/detail/1225673