‍۳۰ تیر، سالروز شهادت اسطوره ای است که به گفته کارشناسان نیروی دریایی عراق را به نابودی کشاند
فردی که درتعداد پرواز جنگی رکورد داشت و عراق برای سرش جایزه تعیین کرده بود

و با از خود گذشتگی، کاری کرد که اجلاس سران غیر متعهدها به علت فقدان امنیت در بغداد برگزار نشد

سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس دوران گرامی باد🕊🥀
@AkhbareFori