دیدار رییس جمهور فرانسه و همسرش با امپراتور و ملکه ژاپن در حاشیه برگزاری اجلاس گروه بیست
@AkhbareFori