اردوغان در هنگام گرفتن عکس یادگاری سران G20 برخلاف جای مشخص شده، مکان خود را تغییر داد و به جای آنکه کنار پوتین بایستد در کنار ترامپ ایستاد!
@AkhbareFori