جعبه سیاه بابک زنجانی چه تاثیری در پرونده مجرم اقتصادی دارد؟

🔹”علیرضا زیباحالت منفرد" متهم دستگیر شده، جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی بود که در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف. آی. آی. بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شد
🔹جعبه سیاه پرونده، اطلاعاتی در اختیار دارد که متهم تاکنون حاضر به افشای آن نبود
🔹گفته می‌شود تهدیدات اخیر بابک زنجانی علیه بیژن زنگنه، به‌دلیل ورود پرونده به فاز اطلاعات‌گیری از جعبه سیاه است!

ادامه گزارش را اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/1077432