♦️اتصال مستقیم به تلگرام از پوسته‌های فارسی امن‌تر است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
🔹اینکه تلگرام‌های فارسی جاسوس‌افزار باشند، ثابت‌شده نیست
🔹اقدام گوگل برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تروریسم اقتصادی است
🔹در زمینه ارائه اینترنت ثابت کاهش قیمت داشتیم/ایسنا
@AkhbareFori