خبرنگاری در فضای مجازی نوشت:
‏تکرار سناریوهای پوسیده‌ی CIA
اول می‌گویند کارمندان سفارت‌شان از عراق بروند.
بعد به شرکت‌ نفتی‌شان می‌گویند، عراق را ترک کنند.
حالا هم یک موشک کاتویشا نزدیک سفارت شان شلیک و بلافاصله ‎ترامپ ظاهر می‌شود!

🔸آمریکایی‌ها اندکی خلاقیت هم خرج سناریوهایشان نمی‌کنند.
@AkhbareFori