♦️رهبر انقلاب خطاب به طلاب: شما موظفید اسلام را محقق کنید/اسلام فقط آموزش معرفت نیست؛ تحقق عملی معارف هم هست

رهبر انقلاب، عصر امروز در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه:
🔹حوزه، مرکز آموزش اسلامی است. اسلام باید فهمیده شود. اسلام فقط آموزش معرفت نیست؛ تحقق عملی این معارف هم جزو اسلام است.
🔹️یک وقت اسلام را فقط اصول و فروع و ارزشها و سبک زندگی و آئین حکمرانی میدانیم که باید یاد بگیریم، لکن این بخشی از کارهای حوزه‌ها است، بخشی از اسلام است.
🔹بخش دیگر، محقق کردن این حقایق در بطن زندگی مردم است. اسلام فقط توحید نیست، اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه.
🔹شما موظفید به‌عنوان عالم دین، اسلام را محقق کنید؛ این کاری است که امام بزرگوار کرد. منشور روحانیت را بخوانید امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود و حکمت در رفتار او موج میزد. این کاری که حوزه‌ی علمیه در زمان مبارزات اخیر انجام داد، درست وظیفه‌ی حوزه بود. امام در رأس بود و طلاب و بزرگان حوزه همراهی میکردند.
🔹️ طلبه‌ی آن روز، هم میرفت مردم را هوشیار میکرد و بیدار میکرد و هم نیش خود را به آن کسی که باید بزند میزد.

🔺️ حوزه‌ی آن روز، آن کاری را که باید، کرد. امروز هم که نظام اسلامی تشکیل شده و ما منتظر تشکیل دولت اسلامی و جامعه‌ی اسلامی و تمدن اسلامی هستیم، حوزه مسئولیت دارد. باید بنشینید و فکر کنید.
@AkhbareFori