♦️وزیر ارتباطات: علاوه بر پوسته‌های تلگرام، برنامه‌های ایرانی دیگری از اندروید حذف شدند.
@AkhbareFori