می خوای بدونی تو نمایشگاه کتاب
چی میگذره؟🤔

نویسنده ها تو ایران و جهان در حال چه کاری هستند؟🤔

به این کانال بیا تا تحت تاثیر جهان هنر قرار بگیری:🍃
https://t.me/joinchat/AAAAAEPGNSNQ2vajMSo26g