📸تصویری از سوختن كليساى تاريخى نوتردام که گستردگی آتش را نشان می‌دهد
@AkhbareFori