🔹 پوتین 2 میلیارد تومان حقوق گرفت / ثروت رئیس جمهور روسیه چقدر است؟

🔹 دستمزد ولادیمیر پوتین در سال 2018 در مقایسه با سال قبل نصف شد و به 8.6 میلیون روبل رسید.
🔹 رئیس جمهور روسیه برای سال 2018 حدود 2 میلیارد تومان معادل 119048 یورو دستمزد گرفت.

♦️اینجا بخوانید👇👇
khabarfoori.com/detail/952881