♦️زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۸ به تعویق افتاد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹در جلسه فوق العاده صبح امروز شورای سنجش و پذیرش با تعویق برگزاری کنکور ارشد ۹۸ موافقت شد./مهر
@AkhbareFori