عجیب‌ترین انتخابات جهان را بشناسید

🔺یک دلقک نماینده مجلس برزیل شد
🔺انتخاب دوباره یک شهردار فاسد از طریق صحبت با موشها
🔺جنجال بر سر یک نامزد مرده
🔺انتخاب یک پودر بهداشتی و یک کردگن

گزارش خبرفوری را اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/911406