🔻سیل شیراز، بلای طبیعی بود یا انسان‌ساخت؟
🔻وقتی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سیل ایجاد کرد
🔻کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری آقازاده‌ها، سیل را بر مردم تحمیل می‌کند

ادامه گفت‌وگوی استاد دانشگاه کالیفرنیا را اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/925614