لحظه طلایی

👥 لحظه تحویل سال همه دعای فرج
(الهی عظم البلاء) را قرائت میکنیم

🔹با قراردادن عکس در پروفایل ها و صفحات خود در شبکه های اجتماعی و ارتباطی، در نشر حداکثری سهیم باشید
@AkhbareFori