🔹هاآرتص مدعی شد دو راکت به سمت تل‌آویو پرتاب شده است که از این راکت‌ها فقط یک مورد رهگیری شده است.
@AkhbareFori