📛حمله تند تنها فرزند جهان پهلوان تختی به جمشید مشایخی

🔶این چه استدلال بیهوده و احمقانه‌ای است!

🔶به من گفتند بابک جان این بیست و چندسال کجا بودی؟ چرا نیامدی قاتل پدرت را ببینی؟

اینجا بخوانید🔻
sornakhabar.com/news/40246