✅ آخرين اطلاعات قيمت محصولات غذايي را دركانال مابيابيد.
✅ سفارش تلگرامي محصولات از شما ، قيمت مناسب و تحويل فوري از ما
✅ بيش از۶۰ سال قدمت حضور درمركز بازار مواد غذايي
https://www.behinbeans.com
عضویت در کانال :👇
https://telegram.me/joinchat/DkkKYUEvwc0R-c9GPF9A-w